Jak zarobić

Wniosek o dotację unijną a określenie grupy docelowej

Podmioty przystępujące do pisania wniosku o dotację unijną muszą o wielu istotnych kwestiach pamiętać. Jedną z nich jest określenie docelowego rynku, na którym dany projekt będzie realizowany.Jest to element brany pod uwagę przy ocenie merytorycznej wniosku. Zdarza się, że rynek docelowy zostanie wybrany źle – i to jest przesłanka przemawiająca za odrzuceniem wniosku. W związku z tym do tematu trzeba podejść w poważny sposób. Trzeba nie tylko właściwie rozpoznać samą grupę docelową, ale też i jej potrzeby.

Dokładny i szczegółowy opis dotyczący potencjalnych odbiorców ma za zadanie przekonać komisję oceniającą wniosek, iż stosowna analiza została przeprowadzona w sposób rzetelny. Chodzi przecież o to, aby przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym odbiorem. Oczywiście może się zdarzyć i tak, że tych grup docelowych wystąpi w obrębie jednego projektu kilka – wówczas każdej z nich należy się przyjrzeć z osobna. Istnieją różne kryteria znajdujące zastosowanie przy doborze rynku docelowego.

Dla przykładu jeśli ktoś pisze wniosek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, może za główne kryterium przyjąć stanowiska sprawowane przez odbiorców – mogą to być ludzie na kierowniczych stanowiskach etc. Na pewno trzeba sobie odpowiedzieć na parę pytań – komu i w jakim zakresie ma dane przedsięwzięcie służyć, kto na nim skorzysta, czy jest w tym obszarze świadomość tego, że określony projekt będzie realizowany, a jeśli tak – to w jaki sposób jest to postrzegane i co potencjalni zainteresowani o tym pomyśle sądzą.

Tutaj znajdziesz stronę na której dowiesz się więcej o dotacjach unijnych – cf.szczecin.pl

Dodaj komentarz