Jak zarobić

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość jest systemem służącym ocenianiu prowadzonej przed podmioty gospodarcze działalności. mówiąc innymi słowy, jest to system ewidencji gospodarczej. Bardzo często pojęcie rachunkowości jest utożsamiane z księgowością, co nie do końca jest prawidłowe. Warto bowiem wiedzieć, iż księgowość to działa rachunkowości – obok sprawozdawczości i kalkulacji jeden z najważniejszych. Rachunkowość jest umieszczona w mocno sformalizowanych ramach.

Jaki jest jej najważniejszy cel? Otóż ma ona przede wszystkim za zadanie dostarczyć informacji na temat realnej sytuacji w finansowej, w której znajduje się dany podmiot gospodarczy. Poszczególne zdarzenia gospodarcze (na przykład sprzedaż produktu bądź usługi) są przez rachunkowość ujmowane w mierniku pieniężnym. Można wyszczególnić następujące odmiany rachunkowości, a mianowicie bankową, finansową, podatkową oraz zarządczą. W dzisiejszych czasach wszelakie kwestie rachunkowe są w ogromnym stopniu ułatwione dzięki komputerom. Jest wiele programów ułatwiających dokonywanie stosownych wyliczeń etc.

Powyżej wspomniane zostało, iż rachunkowość to sformalizowany system. W związku z tym można mówić o rządzących nim zasadach. W tym kontekście można zaś wymienić takie zasady jak między innymi zasadę ciągłości, współmierności, ostrożności, obiektywizmu, wymierności pieniężnej i szereg innych. Zajmowanie się tym zawodowo wymaga dużej wiedzy oraz doskonałej orientacji w przepisach – tym bardziej, że podlegają one nieustannym modyfikacjom i nie należą do prostych.

Odwiedź poniższą stronę i zobacz jak powinno się poprawnie prowadzić księgowość:
Biurorachunkowe.Szczecin.pl

Dodaj komentarz